200 Miếng Bóc Dán Thông Minh – Bé Học Toán

44.000

200 Miếng Bóc Dán Thông Minh – Bé Học Toán

Đây là cuốn sách được tuyển chọn và những trò chơi dán hình, giúp cho đôi tay của các em thêm linh hoạt, khéo léo, nhận biết được các hình để bóc và dán cho đúng chỗ…