Bảng chữ cái tiếng Anh mới nhất

Bảng chữ cái tiếng Anh được xem là bài học đầu tiên cho những người theo học ngôn ngữ tiếng Anh. Bé học bảng chữ cái tiếng Anh ABC một cách dễ dàng qua video này. Video bao gồm 26 chữ cái, cách đọc, phiên âm, hình ảnh minh họa sinh động. Đây là video giáo dục cho trẻ.

 

Bảng chữ cái tiếng Anh và phiên âm quốc tế

STT Chữ thường Chữ hoa Tên chữ Phát âm
1 a A A /eɪ/
2 b B Bee /biː/
3 c C Cee /siː/
4 d D Dee /diː/
5 e E E /iː/
6 f F Ef (Eff nếu là động từ) /ɛf/
7 g G Jee /dʒiː/
8 h H Aitch /eɪtʃ/
Haitch /heɪtʃ/
9 i I I /aɪ/
10 j J Jay /dʒeɪ/
Jy /dʒaɪ/
11 k K Kay /keɪ/
12 l L El hoặc Ell /ɛl/
13 m M Em /ɛm/
14 n N En /ɛn/
15 o O O /oʊ/
16 p P Pee /piː/
17 q Q Cue /kjuː/
18 r R Ar /ɑr/
19 s S Ess (es-) /ɛs/
20 t T Tee /tiː/
21 u U U /juː/
22 v V Vee /viː/
23 w W Double-U /ˈdʌbəl.juː/
24 x X Ex /ɛks/
25 y Y Wy hoặc Wye /waɪ/
 

26

z Z Zed /zɛd/
Zee /ziː/
Izzard /ˈɪzərd/

 

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.