Bảng Chữ Cái Tiếng Việt – Cách Đánh Vần Tiếng Việt

Học bảng chữ cái tiếng Việt là bắt buộc đối với tất cả học sinh Việt Nam. Năm 2020 có lẽ là một năm đặc biệt đối với học sinh lớp 1 khi lần đầu tiên áp dụng chương trình sách giáo khoa mới.

Có tất cả 5 bộ sách lớp 1 mới, đó là: Bộ sách “Cánh diều”, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bộ sách “Chân trời sáng tạo”, bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực”, bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”. Việc sử dụng bộ sách giáo khoa lớp 1 nào sẽ do hiệu trưởng các trường quyết định trong số sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Dù sử dụng bộ sách lớp 1 nào thì các bé vẫn phải học Bảng chữ cái tiếng Việt, cách đánh vần và ghép vần tiếng Việt. Trong bài viết này, iKids.Pro muốn giới thiệu với các bé và các bậc cha mẹ serial bài học bao gồm nội dung, hình ảnh, video bảng chữ cái tiếng Việt, các bài tập đánh vần, tập ghép vần.

Bảng Chữ Cái Tiếng Việt, Bảng Phụ Âm Ghép Và Dấu Thanh

Bảng chữ cái tiếng Việt gồm 29 chữ cái in thường và in hoa

Bảng chữ cái tiếng Việt in thường
Bảng chữ cái tiếng Việt in thường
Bảng chữ cái tiếng Việt in hoa
Bảng chữ cái tiếng Việt in hoa

Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt

STT Chữ in thường Chữ in hoa Tên chữ Phát âm
1 a A a a
2 ă Ă á á
3 â Â
4 b B bờ
5 c C cờ
6 d D dờ
7 đ Đ đê đờ
8 e E e e
9 ê Ê ê ê
10 g G giê gờ
11 h H hát hờ
12 i I i i
13 k K ca ca
14 l L e – lờ lờ
15 m M em mờ/ e – mờ mờ
16 n N em nờ/ e – nờ nờ
17 o O o o
18 ô Ô ô ô
19 ơ Ơ Ơ ơ
20 p P pờ
21 q Q cu/quy qui
22 r R e-rờ rờ
23 s S ét-xì sờ
24 t T tờ
25 u U u u
26 ư Ư ư ư
27 v V vờ
28 x X ích xì xờ
29 y Y i dài i

– Bảng phụ âm ghép

Bảng phụ âm ghép
Bảng phụ âm ghép

Cách đọc bảng phụ âm ghép

Tên phụ âm ghép Phát âm Tên phụ âm ghép Phát âm
nh nhờ ng ngờ
th thờ ngh ngờ
tr trờ gi gi
ch chờ kh khờ
ph phờ qu quờ
gh gờ

– Bảng dấu thanh

Trong tiếng Việt có tất cả 5 dấu thanh là Huyền (đọc nhẹ, đều), Sắc (nhấn mạnh, hơi lên giọng), Hỏi (giọng giảm rồi tăng), Ngã (giọng tăng rồi giảm), Nặng (hạ giọng khi bỏ dấu).

dấu thanh
Bảng dấu thanh

Video cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt, cách đọc phụ âm ghép và dấu thanh

Tập Đánh Vần Và Đọc Trơn

Bài 1: Tập đánh vần chữ i, t, o, ô, ơ

i     t     o     ô     ơ
to tỏ tọ
tồ tố tổ tỗ tộ
tờ tớ tở tỡ tợ
ti tỉ tị
tí ti tí tô

Lưu ý: Cách đánh vần

“tó” tờ-o-to-sắc-tó

“tí tí” tờ-i-ti-sắc-tí, tờ-i-ti => đọc trơ: tí ti

Video tập đánh vần chữ i, t, o, ô, ơ

Bài 2: Tập đánh vần chữ a, ắ, â, d, đ

a     ă     â     d     đ
ta tả tạ
da di do dạ
đo đa đi đỏ đá đã
đò đố đơ đổ đi đò đo đỏ

Video tập đánh vần chữ a, ă, â, d, đ

Bài 3: Tập đánh vần chữ c, e, ê

c     e     ê
co cỏ cọ
cộ cỗ cổ cố cồ
cả ca cờ cớ
dế đe để đê đệ
tỉ tê cổ cò đồ cổ da dê
tổ cò cờ đỏ cá cờ da cá

Video tập đánh vần chữ c, e, ê

Bài 4: Tập đánh vần chữ u, ư

u     ư
tu tủ tụ
tứ tự tử tữ từ
du dủ dụ
đư đữ đứ đừ đự đử
củ từ đu đủ cử tạ cu tí
cụ tư tủ đá tú có cá cờ

Video tập đánh vần chữ u, ư

Bài 4: Tập đánh vần chữ n, m

n     m
no nộ nở na
nu ni nợ
mở mụ
me ca nô no nê tỉ mỉ mũ nỉ tù mù
mụ mị tờ mờ cá mè
mẹ đi đò dì na đi ô tô

Video tập đánh vần chữ n, m

Bảng Tập Ghép Vần 

Bảng tập ghép vần tiếng Việt

Bảng tập ghép vần tiếng Việt

Đang cập nhật…

4.5/5 - (29 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.