Bảng Chữ Cái Tiếng Việt – Cách Đánh Vần Tiếng Việt 2020

Học bảng chữ cái tiếng Việt là bắt buộc đối với tất cả học sinh Việt Nam. Năm 2020 có lẽ là một năm đặc biệt đối với học sinh lớp 1 khi lần đầu tiên áp dụng chương trình sách giáo khoa mới.

Có tất cả 5 bộ sách lớp 1 mới, đó là: Bộ sách “Cánh diều”, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bộ sách “Chân trời sáng tạo”, bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực”, bộ sách “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”. Việc sử dụng bộ sách giáo khoa lớp 1 nào sẽ do hiệu trưởng các trường quyết định trong số sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Dù sử dụng bộ sách lớp 1 nào thì các bé vẫn phải học Bảng chữ cái tiếng Việt, cách đánh vần và ghép vần tiếng Việt. Trong bài viết này, iKids.Pro muốn giới thiệu với các bé và các bậc cha mẹ serial bài học bao gồm nội dung, hình ảnh, video bảng chữ cái tiếng Việt, các bài tập đánh vần, tập ghép vần.

Bảng Chữ Cái Tiếng Việt, Bảng Phụ Âm Ghép Và Dấu Thanh

Bảng chữ cái tiếng Việt gồm 29 chữ cái in thường và in hoa

Bảng chữ cái tiếng Việt in thường
Bảng chữ cái tiếng Việt in thường
Bảng chữ cái tiếng Việt in hoa
Bảng chữ cái tiếng Việt in hoa

Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt

STTChữ in thườngChữ in hoaTên chữPhát âm
1aAaa
2ăĂáá
3âÂ
4bBbờ
5cCcờ
6dDdờ
7đĐđêđờ
8eEee
9êÊêê
10gGgiêgờ
11hHháthờ
12iIii
13kKcaca
14lLe – lờlờ
15mMem mờ/ e – mờmờ
16nNem nờ/ e – nờnờ
17oOoo
18ôÔôô
19ơƠƠơ
20pPpờ
21qQcu/quyqui
22rRe-rờrờ
23sSét-xìsờ
24tTtờ
25uUuu
26ưƯưư
27vVvờ
28xXích xìxờ
29yYi dàii

– Bảng phụ âm ghép

Bảng phụ âm ghép
Bảng phụ âm ghép

Cách đọc bảng phụ âm ghép

Tên phụ âm ghépPhát âmTên phụ âm ghépPhát âm
nhnhờngngờ
ththờnghngờ
trtrờgigi
chchờkhkhờ
phphờququờ
ghgờ

– Bảng dấu thanh

Trong tiếng Việt có tất cả 5 dấu thanh là Huyền (đọc nhẹ, đều), Sắc (nhấn mạnh, hơi lên giọng), Hỏi (giọng giảm rồi tăng), Ngã (giọng tăng rồi giảm), Nặng (hạ giọng khi bỏ dấu).

dấu thanh
Bảng dấu thanh

Video cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt, cách đọc phụ âm ghép và dấu thanh

Tập Đánh Vần Và Đọc Trơn

Bài 1: Tập đánh vần chữ i, t, o, ô, ơ

i     t     o     ô     ơ
totỏtọ
tồtốtổtỗtộ
tờtớtởtỡtợ
titỉtị
tí tití tô

Lưu ý: Cách đánh vần

“tó” tờ-o-to-sắc-tó

“tí tí” tờ-i-ti-sắc-tí, tờ-i-ti => đọc trơ: tí ti

Video tập đánh vần chữ i, t, o, ô, ơ

Bài 2: Tập đánh vần chữ a, ắ, â, d, đ

a     ă     â     d     đ
tatảtạ
dadidodạ
đođađiđỏđáđã
đòđốđơđổđi đòđo đỏ

Video tập đánh vần chữ a, ă, â, d, đ

Bài 3: Tập đánh vần chữ c, e, ê

c     e     ê
cocỏcọ
cộcỗcổcốcồ
cảcacờcớ
dếđeđểđêđệ
tỉ têcổ còđồ cổda dê
tổ còcờ đỏcá cờda cá

Video tập đánh vần chữ c, e, ê

Bài 4: Tập đánh vần chữ u, ư

u     ư
tutủtụ
tứtựtửtữtừ
dudủdụ
đưđữđứđừđựđử
củ từđu đủcử tạcu tí
cụ tưtủ đátú có cá cờ

Video tập đánh vần chữ u, ư

Bài 4: Tập đánh vần chữ n, m

n     m
nonộnởna
nuninợ
mởmụ
meca nôno nêtỉ mỉmũ nỉtù mù
mụ mịtờ mờcá mè
mẹ đi đòdì na đi ô tô

Video tập đánh vần chữ n, m

Bảng Tập Ghép Vần 

Bảng tập ghép vần tiếng Việt

Bảng tập ghép vần tiếng Việt

Đang cập nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *